Onze voorwaarden

  • Als u de afspraak niet na kunt komen dan kunt u de afspraak uiterlijk 48 uur van te voren op werkdagen afzeggen. De afspraken voor maandag kunnen tot en met vrijdag 12.00 uur worden afgezegd. De gereserveerde tijd zal in rekening worden gebracht.
  • Het is belangrijk om altijd een verzekeringspasje en een legitimatiebewijs bij u te hebben. U bent verplicht om wijzigingen in verzekeringen aan de praktijk door te geven.
  • U dient zelf goed op de hoogte te zijn van de voorwaarden en vergoedingen van uw zorgverzekeraar. Op (http://www.allesoverhetgebit.nl/vergoedingen-checken) kunt u hier meer over vinden. Op deze website (www.vergelijkmondzorg.nl) kunt u de vergoedingen vergelijken.
  • Mocht u gaan verhuizen dan dient u de nieuwe adresgegevens door te geven.
  • U dient medewerking te geven aan het invullen van een uitgebreid medische verklaring.
  • Indien er in uw medische situatie of medicijngebruik veranderingen zijn dient u dit door te geven.

 

U staat bij ons, als cliënt, op de eerste plaats. 

Toch kunnen zich onverhoopt situaties voordoen waarover u niet tevreden bent.
U kunt deze klachten bij ons melden door ons een e-mail te sturen met uw gegevens en de beschrijving van uw situatie.
Op deze manier kunnen we samen zoeken naar een oplossing voor uw klacht
Er volgt dan, binnen 2 weken, een schriftelijke reactie op uw klacht.