Wat is een mondhygiënist?

Een mondhygiënist is een op HBO-niveau opgeleide Paramedicus. De titel ‘mondhygiënist’ is een door de wet beschermde titel en mag alleen gevoerd worden wanneer iemand in het bezit is van een diploma Mondhygiënist of Mondzorgkunde.

Het beroep staat vermeldt in de wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Deze wet wordt gezien als een kwaliteitswet en heeft als doel om de kwaliteit van beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken.